Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w formach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności wykonywanych w toku produkcji, a przy tym absolutnie zbędnych. lean sklep Priorytetowym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych materiałów. Wdrożenie technik lean management daje szansę zdobycia takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zwykle poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe sposoby działania z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.